Ziv 2022

2.

2,000

Pole 3.0m מוט

In stock

Pole 2.5m מוט

In stock

Pole 2.0m מוט

In stock

Corners פינות/עמודי גובה

In stock

Extensions עמודי הארכה

In stock

Pillar עמוד שושנה

In stock

Windows 3.0m בד חלונות

In stock

Windows 2.5m בד חלונות

In stock

Windows 2.0m בד חלונות

In stock

Lovud 14m לבוד

In stock

Sechach (SILVER) 1.0x3.0 סכך (כסף)

In stock

Sechach (PURPLE) 1.5x3.0 סכך (סגול)

In stock

Sechach (BLACK) 1.5x2.0 סכך (שחור)

In stock

Sechach (BLUE) 2.0x2.0 סכך (כחול)

In stock

Sechach (RED) 2.0x3.0 (אדום) סכך

In stock

Wood 3.3 m קרש עץ

In stock

Wood 2.2 m קרש עץ

In stock

Material clips תפס קל

In stock

Wood clips תומך קורה

In stock

In stock