H123

2.

0

Pole 2.5m מוט

In stock

Pole 2.0m מוט

In stock

Pole 1.5m מוט

In stock

Corners פינות/עמודי גובה

In stock

Extensions עמודי הארכה

In stock

Windows 2.5m בד חלונות

In stock

Windows 2.0m בד חלונות

In stock

Windows 1.5m בד חלונות

In stock

Sechach (SILVER) 1.0x3.0 סכך (כסף)

In stock

Sechach (RED) 2.0x3.0 (אדום) סכך

In stock

Wood 3.3 m קרש עץ

In stock

Wood 2.2 m קרש עץ

In stock

Material clips תפס קל

In stock

Wood clips תומך קורה

In stock

In stock