7.0m x 7.5m

2.

0

Pole 3.0m מוט

In stock

Pole 2.5m מוט

In stock

Pole 2.0m מוט

In stock

Corners פינות/עמודי גובה

In stock

Extensions עמודי הארכה

In stock

Pillar עמוד שושנה

In stock

Windows 3.0m בד חלונות

In stock

Windows Decorated 2.5m רב חלונות מאוייר

In stock

Windows 2.0m בד חלונות

In stock

Door 3m בד דלת

In stock

Lovud 12m לבוד

In stock

Sechach (SILVER) 1.0x3.0 סכך (כסף)

In stock

Sechach (BLUE) 2.0x2.0 סכך (כחול)

In stock

Sechach (RED) 2.0x3.0 (אדום) סכך

In stock

Sechach Kainis 2.5x2 סכך קיינס

In stock

Sechach Kainis 2.5x3 סכך קיינס

In stock

Wood 3.3 m קרש עץ

In stock

Wood 2.2 m קרש עץ

In stock

Material clips תפס קל

In stock

Wood clips תומך קורה

In stock

In stock