Sale Shik opt 2

7,849

Pole 3m מוט

In stock

Pole 2.5m מוט

In stock

Pole 2m מוט

In stock

Pole 1.5m מוט

In stock

Corners פינות/עמודי גובה

In stock

Extensions עמודי הארכה

In stock

Windows Decorated 3m רב חלונות מאוייר

In stock

Windows Decorated 2.5m רב חלונות מאוייר

In stock

Windows Decorated 2m רב חלונות מאוייר

In stock

Windows Decorated 1.5m רב חלונות מאוייר

In stock

Lovud 9m לבוד

In stock

Sechach Kainis 1x3 סכך קיינס

In stock

Sechach Kainis 1.5x2 סכך קיינס

In stock

Sechach Kainis 2x2 סכך קיינס

In stock

Longer Wood 3.3 m קרש עץ ארוך

In stock

Shorter Wood 2.4 m קרש עץ היותר קצר

In stock

Wood clip תומך קורה

In stock

Material clips תפס קל

In stock

In stock

SKU: S-T-ALL-3-1-1 Category: